Om Farmers Link

Vi tar bort mellanhänder och ger makten till odlarna samtidigt
som konsumenterna får större valmöjligheter i valet av varor

Bakgrund

Min farfar var lantbrukare och odlade grönsaker i Skåne. Ett år hade han odlat fram fantastiska morötter, men grossisten som brukade köpa hans grönsaker hade fått in ett billigare parti från ett annat land. Farfar fick använda morötterna som foder till sina hästar. Flera liknande händelser från min barndom är grunden för mitt engagemang för lokalt producerade varor.

Pandemin har fått oss att se hur sårbara vi är och kommer förhoppningsvis att förändra vårt synsätt på närproducerad mat.

Jag vill med Farmerslink skapa en plattform där producenter och konsumenter kan mötas på ett enkelt sätt i sitt närområde.

- Lars Brennwald, medgrundare

Lars Brennwald, partner

Peter Friis, partner

Vi bakom

Farmers Link är ett team av många års kombinerad erfarenhet. Var och en av oss har en stark drivkraft inom våra respektive områden. Vår plattform förenklar mötet mellan producent och konsument i närområdet. Vi skapar värde, utveckling och tillväxt för bra råvaror producerat nära konsument.

Kontakta oss

Vi svarar så snabbt vi kan

info@brennwalds.com

+46 8 724 50 70